Werkgroep Wonen de Pijp vordert hun eerste woningen.

Amsterdam 10-5-2003

In het kader van de landelijke kraakdag heeft werkgroep Wonen de Pijp in samenwerking met Kraakspreekuur de Pijp/Rivierenbuurt een actie voorbereid. Wij hebben besloten een woning die door het stadsdeel bijna twee jaar geleden onbewoonbaar is verklaard en toen ontruimd, te betrekken en deze zelf op te knappen tot een goede woning. Het gaat hierbij om een woning aan de Govert Flinckstraat 122. Dit pand is eigendom van Dick v/d Oudeweetering, die bij het stadsdeel bekend staat door het slechte onderhoud dat hij aan zijn panden verricht. Veel van zijn huurders hebben langlopende procedures in verband met achterstalling onderhoud en de slechte staat van de woning.

Acht december jongstleden hebben wij de woning gekraakt, waarop Bouw en Woningtoezicht opnieuw besloot tot ontruiming over te gaan op grond van onbewoonbaarheid. Wij hebben deze woning vrijwillig verlaten met de afspraak dat Bouw en Woningtoezicht een vorderingsprocedure zou starten. De bedoeling was dat het pand opgeknapt zou worden op kosten van de eigenaar. Sindsdien is er niets meer gebeurd.

Door de verkoop van een groot deel van de sociale woningvoorraad in de buurt is het steeds moeilijker om een huis te vinden als je een lager inkomen hebt. Dat maakt de noodzaak om het vorderen van dit soort woningen, waarvan het duidelijk is dat als er niet iets dwangmatigs gebeurt deze nog heel lang leeg zullen staan, alleen maar groter.

Het is een schande dat het stadsdeel niets aan deze wanpraktijken doet, om deze tegen te gaan en te voorkomen. Dit terwijl zij er continue op gewezen wordt door haar bewoners, dat er iets grandioos fout gaat op het gebied van de sociale huisvesting.

Omdat deze eigenaar veel panden in de Pijp bezit die onderhevig zijn aan achterstallig onderhoud, zullen wij niet bereid zijn te onderhandelen met hem over ons vertrek uit deze woning of een vergoeding voor gebruik, tot al zijn andere bezit helemaal is opgeknapt. Hier ligt wat ons betreft het verschil tussen een gewone kraak en de vordering waar wij het over hebben. Wij zullen er bij het stadsdeel op aandringen, dat zij eindelijk ook haar verantwoordelijkheid neemt en dit soort eigenaren zal dwingen iets te doen.

Deze actie is in navolging op de bezettingsactie in december jongstleden. Hierbij werden tien woningen uit de sociale woningvoorraad bezet, die inherent aan het beleid te koop stonden. Wij hebben daarbij het stadsdeel verschillende mogelijkheden aangegeven hoe zij langdurig leegstaande woningen kunnen vorderen, maar daadwerkelijke actie bleef uit. Als werkgroep Wonen de Pijp zijn we daarom genoodzaakt het heft in eigen handen te nemen.

“En zij traden toe om de deur open te breken.”

(Genesis 19 vers 9)

Vriendelijke groet

Werkgroep Wonen de Pijp

www.molli.nl

This entry was posted in Kraaknieuws uit de Pijp. Bookmark the permalink.